Συχνότερες Παθήσεις του Πρωκτού: Πρόπτωση Ορθού & Ακράτεια Κοπράνων

Ποιους αφορούν και πως αντιμετωπίζονται;

Η πρόπτωση ορθού είναι μια κατάσταση στην οποία οι δομές που υποστηρίζουν το ορθό αλλά και όλο το περίνεο (πυελικό έδαφος) χαλαρώνουν, με αποτέλεσμα το τελικό τμήμα του εντέρου (ορθού) να προβάλλει από τον πρωκτό. Στη χαλάρωση ολόκληρου του πυελικού εδάφους στις γυναίκες μπορεί το ορθό να προβάλλει μέσα από τον κόλπο (βλέπε: Γνωριμία με το παχύ έντερο). Η προβολή του ορθού μέσα από τον πρωκτό μπορεί να υπάρχει μόνιμα ή με την προσπάθεια κένωσης και να επανέρχεται μόνη της. 

Αυτή η κατάσταση δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή της ασθενούς. Μπορεί όμως να επηρεάσει κατά πολύ την ποιότητα ζωής της με ακράτεια, αιμορραγία και συνεχή ενοχλήματα. Αφορά συνήθως άτομα μεγάλης ηλικίας και στην πλειοψηφία τους γυναίκες, στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί και αρκετά νωρίτερα σε μερικές περιπτώσεις.

Η παρουσία συμπτωμάτων και η κακή ποιότητα ζωής θα ωθήσουν πολλούς ασθενείς να υποβληθούν σε επέμβαση αποκατάστασης της πρόπτωσης του ορθού. Η χειρουργική αποκατάσταση μπορεί να γίνει από το περίνεο ή από την κοιλιακή χώρα. Στόχος της επέμβασης είναι να αφαιρεθεί ο πλεονάζων ιστός που προβάλλει και να υποστηριχθεί το τελικό τμήμα του εντέρου.

Η επιλογή της κατάλληλης προσπέλασης και του κατάλληλου χειρουργείου θα προέλθει από την επιθυμία του ασθενούς, συνυπολογίζοντας όμως πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία και τα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας. Η παρουσία όμως της γενικότερης χαλάρωσης και της απουσίας ισχυρών δομών πολλές φορές μπορεί να επαναφέρει το πρόβλημα.

Η ακράτεια των κοπράνων μπορεί να έχει και πολλές άλλες αιτίες. Η συνηθέστερη είναι μια κάκωση στο σφιγκτήρα του ορθού που συμβαίνει κατά κύριο λόγο στις γυναίκες μετά από τον τοκετό ή σαν αποτέλεσμα χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή.

Μετά την ανεύρεση της αιτίας της ακράτειας σας θα σας προταθεί η κατάλληλη θεραπεία. Μπορεί κάποιες μεταβολές στο διαιτολόγιο (βλέπε: Διαιτητικές συμβουλές) και κάποιες ασκήσεις για το σφιγκτήρα σας να αποδειχθούν επαρκείς (βλέπε: Πρακτικές συμβουλές). Μπορεί όμως τελικά να απαιτηθεί και χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της κάκωσης του σφιγκτήρα σας (σφιγκτηροπλαστική).